🇩🇪 🇬🇧 Junior Administrative Support with German Warszawa , Łódź , Poznań , Kraków

Responsibilities:
internal organization of support for Manager,
managing the calendar of the Manager,
supporting procurement department,
preparing reports and presentations,
translations of documents, articles and reports.

Requirements:
Fluent GERMAN is a MUST,
Good knowledge of English is a MUST,
very good computer skills, especially MS Office,
ability to work in complex organizations and multicultural environment,
multi-tasking and prioritizing.

Our client offers:
Professional development opportunities in a multi-cultural environment,
ability to cope with the latest technologies,
work in a creative team and friendly atmosphere,
full-time job on the contract,
employee benefits package.

Nasz Fan Page

APPLY Łódź!!

APPLY Warszawa!!

APPLY Poznań!!

APPLY Kraków!!

Przesyłając swoje dane osobowe w postaci CV i/lub listu motywacyjnego na adres email, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez firmę CEE Experts sp.z o.o. zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Ponadto oświadczasz, że podane przez Ciebie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
Pamiętaj, że przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. W każdym czasie możesz zgodę odwołać. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych.