🇫🇮 🇬🇧 Finnish Language Consultant Warszawa

DUTIES:
Perform customer order entry in SAP basing on received documentation
Respond to business inquiries
Cooperate with internal departments and the business
Provide backup coverage & assistance within the department
Translate business documents

REQUIREMENTS:
Fluent Finnish and communicative English
Extremely detail-oriented, organized, systematic and accurate
Ability to work in an administrative capacity and strong data entry skills
Excellent knowledge of MS Office
Excellent communication and interpersonal skills

OUR CLIENT OFFERS:
Interesting and stable job in multinational company
Friendly work environment
Open and friendly organizational culture
Opportunity for interesting development path
Benefit package

Nasz Fan Page

APPLY Warszawa!!

Przesyłając swoje dane osobowe w postaci CV i/lub listu motywacyjnego na adres email, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez firmę CEE Experts sp.z o.o. zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Ponadto oświadczasz, że podane przez Ciebie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
Pamiętaj, że przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. W każdym czasie możesz zgodę odwołać. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych.