🇳🇱 🇬🇧 Administrative Support with Dutch Warszawa

Duties:
• answering questions from customers via emails and telephone,
• creating a positive image of the company,
• administration: reporting, scripting,
• participating in projects where you can actually use your language skills.

Requirements:
• Very good knowledge of Dutch,
• Good knowledge of English,
• Customer service focus,
• Determination to achieve excellent results.

Our client offers:
• Opportunity to gain strong experience within international structures,
• Attractive salary with social package (private healthcare, insurance, Multisport card),
• Ability to work with young, ambitious colleagues.

#14082

Nasz Fan Page

APPLY Warszawa!!

Przesyłając swoje dane osobowe w postaci CV i/lub listu motywacyjnego na adres email, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez firmę CEE Experts sp.z o.o. zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Ponadto oświadczasz, że podane przez Ciebie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
Pamiętaj, że przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. W każdym czasie możesz zgodę odwołać. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych.