🇮🇱 🇬🇧 Client Advisor with Hebrew

Client Advisor with Hebrew

DUTIES:
answering calls and messages from Hebrew-speaking clients,
preparing daily and weekly raports,
achieve target for number of telephone calls,
cooperate with other departments,
supporting clients in solving problems with devices.

REQUIREMENTS:
fluent Hebrew and communicative English,
very good communication skills,
detail oriented work attitude and reliable team player,
good knowledge of MS package, especially Excel.

OUR CLIENT OFFERS:
internal and external trainings,
Fruity Wednesdays,
Sport Card, Extended Private Health Care,
Home Office (up to 5 days per month),
many language courses.#14356
Nasz Fan Page

APPLY Warszawa!!

APPLY Wrocław!!

APPLY Lublin!!

APPLY Kraków!!

APPLY Gdańsk!!

APPLY Katowice!!

APPLY Poznań!!

APPLY Rzeszów!!

 

Przesyłając swoje dane osobowe w postaci CV i/lub listu motywacyjnego na adres email, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez firmę CEE Experts sp.z o.o. zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Ponadto oświadczasz, że podane przez Ciebie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
Pamiętaj, że przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. W każdym czasie możesz zgodę odwołać. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych.