🇩🇪 🇨🇵 🇬🇧 HR Customer Service Coordinator – German or Dutch Warszawa

HR Customer Service Coordinator – German or Dutch Warszawa

Responsibilities:
Answer incoming phone calls and e-mail correspondence regarding HR matters,
Handle deliveries, walk-in inquiries
Serve as front line resource and coordinator for internal clients, inquiries, etc.

Requirements:
Excellent written and oral skills of German or Dutch
Very good command of English language
Experience in customer care within international environment
Positive, enthusiastic and proactive attitude
Interpersonal and team building skills

Our client offers:
Full-time employment contract
Working in an international and multicultural environment
Pleasant working atmosphere within inspiring office
Attractive employment conditions and possibilities of professional development
Fruity Mondays, Pizza Day, free cinema tickets, and many more benefits

Nasz Fan Page

 

APPLY Warszawa!

“Przesyłając swoje dane osobowe w postaci CV i/lub listu motywacyjnego na adres email, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez firmę CEE Experts Uszyński s.j. zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Ponadto oświadczasz, że podane przez Ciebie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
Pamiętaj, że przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. W każdym czasie możesz zgodę odwołać. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Więcej informacji dostępne tutaj