🇪🇦 🇬🇧 Junior Accounting Support with Spanish Łódź

YOUR RESPONSIBILITIES:
Solving problems and processing requests
Keeping in contact with business clients (mail or Skype, very little phone contact)
Processing and verifying financial documents
Working morning/afternoon shifts

REQUIREMENTS:
Very good command of Spanish (C1),
Good English skills (min. B1/B2),
Diligent, independent and systematic approach to work,
Analytical and conceptual mindset, numerical skills,

OUR CLIENT OFFERS:
Challenging and rewarding job within a dynamically growing and prospective multinational organization,
Opportunities for further professional development,
Full professional training for new employees,
Attractive benefits and job stability,
Friendly work environment.

Nasz Fan Page

APPLY Łódź!!

Przesyłając swoje dane osobowe w postaci CV i/lub listu motywacyjnego na adres email, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez firmę CEE Experts sp.z o.o. zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Ponadto oświadczasz, że podane przez Ciebie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
Pamiętaj, że przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. W każdym czasie możesz zgodę odwołać. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych.