🇩🇪 🇨🇵 🇬🇧 Junior HR ADMINISTRATOR with German or French Warszawa

Junior HR ADMINISTRATOR with German or French Warszawa

JOB DESCRIPTION
Implementing HR administration process
Supporting HR Department (managers and employees) in regards to open HR questions
Organisation data management
Employee data management
Creation of contracts and certifications
Maintenance of personnel Records
Exit administration
Supporting organisation of apprentice fairs
Acting as a single point of contact for employees and managers
Informal guidance and training of HR administrators

REQUIREMENTS
Fluency in French or German (min. B2)
Good level of English language (min. B1)
Experience in working for SSC as an asset
Proficiency in MS Office software
Detail orientation
Ability to handle multiple transactions and customer requests
Oral and written communication skills
Problem solving skills

THE COMPANY OFFERS
A stable work in international environment
Development possibilities
Attractive salary

Nasz Fan Page

 

APPLY Warszawa!

“Przesyłając swoje dane osobowe w postaci CV i/lub listu motywacyjnego na adres email, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez firmę CEE Experts Uszyński s.j. zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Ponadto oświadczasz, że podane przez Ciebie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
Pamiętaj, że przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. W każdym czasie możesz zgodę odwołać. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Więcej informacji dostępne tutaj