🇸🇪 🇬🇧 Junior Specialist – Swedish Speaker Warsaw

Duties:
• Dealing with all types of customers’ queries and disputes
• Ensuring complaints/requests sent via systems are cleared timely and that no unmatched item remains open
• Communicating with customers and clients in a professional manner
• Co-operation and support to team members

Requirements:
• Fluent Swedish and communicative English
• good knowledge of MS Office
• organisational and interpersonal skills
• commitment to providing excellent service and problem-solving approach

Our client offers:
• stable employment and competitive salary
• extended benefits package
• modern office in the city centre
• day off in the anniversary of your employment

Nasza pełna oferta ogłoszeń

Nasz Fan Page

Osoby zainteresowane dalszymi szczegółami prosimy o przesłanie CV. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

APPLY Warszawa!!!

Przesyłając swoje dane osobowe w postaci CV i/lub listu motywacyjnego na adres email, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez firmę CEE Experts sp.z o.o. zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Ponadto oświadczasz, że podane przez Ciebie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
Pamiętaj, że przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. W każdym czasie możesz zgodę odwołać. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych.