🇩🇪 🇬🇧 Master Data Management with German Warszawa

DUTIES:
Creating and update on & off-invoice commercial agreements and conditions on-time and according to agreed procedures
Ensuring that Master Data is high quality
Creation of forms for different stakeholder usage
Verification of received forms in terms of data quality and proper authorization
Analysis and corrections of identified Master Data issues

REQUIREMENTS:
Fluent in German & communicative English
Experience in Master Data
Strong analytical skills
Problem solving and decision making ability
Advanced knowledge of MS Office & good knowledge of SAP system
Basic knowledge of introducing new products to market

OUR CLIENT CAN OFFER TO YOU:
We can offer contract
Opportunity to develop within global company structures
Wide selection of trainings
Young & dynamic environment with great atmosphere, passion and engagement,
Benefit program, including life insurance, medical packages and MultiSport card.

Nasz Fan Page

APPLY Warszawa!!

Przesyłając swoje dane osobowe w postaci CV i/lub listu motywacyjnego na adres email, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez firmę CEE Experts sp.z o.o. zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Ponadto oświadczasz, że podane przez Ciebie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
Pamiętaj, że przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. W każdym czasie możesz zgodę odwołać. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych.