🇩🇪 🇮🇹 🇬🇧 Procurement Junior Specialist with German or Italian

YOUR RESPONSIBILITIES:
Provide support in the processing of purchase requisitions,
Resolve potential issues resulting from incomplete purchase requests,
Initiate and monitor the approval process,
Contribute to continuous process improvements,
Attend regular status calls with the internal stakeholders.

REQUIREMENTS:
Fluent German ot Italian (C1) in speech and writing,
Very good English (B2/C1) in speech and writing,
Working knowledge of MS Office (in particular Excel),
Great attention to detail and strong organizational skills,
Analytical thinking.

OUR CLIENT OFFERS:
Private medical care and Multisport card,
Opportunity to develop and broaden skills,
Attractive salary,
Pleasant working atmosphere,
Full time employment contract.

Nasz Fan Page

APPLY Warszawa!!

Przesyłając swoje dane osobowe w postaci CV i/lub listu motywacyjnego na adres email, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez firmę CEE Experts sp.z o.o. zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Ponadto oświadczasz, że podane przez Ciebie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
Pamiętaj, że przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. W każdym czasie możesz zgodę odwołać. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych.