🇳🇱 Young Professional with Dutch Warszawa

Young Professional with Dutch Warszawa

Responsibilities:
contact with foreign language speaking clients
provide support and receive incoming orders
timely entering data into the system
care for the highest quality in business processes,
preparing daily and weekly raports

Requirements:
Excellent knowledge Dutch
Communicative knowledge of English
Good communication skills
Problem solving and results driven approach
Good knowledge of MS package

Our client offers:
young and enthusiastic team
modern office with chill-out zone
sport card, private health care
Pizza Day and free hot and cold beverages
ability to speak languages

#15209

Nasz Fan Page

 

APPLY Warszawa!

“Przesyłając swoje dane osobowe w postaci CV i/lub listu motywacyjnego na adres email, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez firmę CEE Experts Uszyński s.j. zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Ponadto oświadczasz, że podane przez Ciebie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
Pamiętaj, że przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. W każdym czasie możesz zgodę odwołać. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych.