🇩🇪 Młodszy Rekruter z j. niemieckim Warszawa

Młodszy Rekruter z j.niemieckim Warszawa

Podstawowe obowiązki na tym stanowisku:
aktywne pozyskiwanie Kandydatów za pomocą Direct Search, bazy Kandydatów, social mediów, portali branżowych i innych źródeł, które uznasz za efektywne,
kontakt z pracodawcami i Kandydatami na każdym etapie procesu rekrutacji,
realizacja celów rekrutacyjnych,
uczestniczenie w wewnętrznych projektach HR,
współtworzenie pozytywnej atmosfery pracy i wzajemnego wsparcia wśród zespołu 🙂

Wymagania:
bardzo dobra znajomość j.niemieckiego i komunikatywna znajomość j.angielskiego,
chęć do aktywnego działania, poszukiwania nowych rozwiązań,
doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu procesów rekrutacyjnych,
koncentracja na realizacji celów,
umiejętność samoorganizacji i zarządzania swoim czasem pracy.

Nasz Klient oferuje:
ciekawe projekty rekrutacyjne w Polsce i za granicą,
umowę o pracę,
system wynagrodzenia uwzględniający nieograniczone premie (% od osiąganych przez Ciebie wyników) oraz wewnętrzne konkursy,
wyjazdy integracyjne ,
dofinansowanie do posiłków i nauki języków obcych,
Owocowe Czwartki,
elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy w trybie home office.

#15237
Nasz Fan Page

 

APPLY Warszawa!

„Przesyłając swoje dane osobowe w postaci CV i/lub listu motywacyjnego na adres email, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez firmę CEE Experts Uszyński s.j. zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Ponadto oświadczasz, że podane przez Ciebie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
Pamiętaj, że przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. W każdym czasie możesz zgodę odwołać. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych.