🇳🇱 🇬🇧 Junior HR Advisor with Dutch or German Warszawa

Junior HR Advisor with Dutch or German Warszawa

Responsibilities:
Executes standard HR processes from the area of team responsibility
Processes personnel applications, forms, statistics and any other highly confidential material
Assist employees in the completion of appropriate forms, calculation of benefits
Answering general questions and inquiries in various areas of HR via email, phone, post or any other channels

Requirements:
Good knowledge of Dutch or German Language (B2/C1) in speech and writing
Communicative knowledge of English language
Team Player
Good communication skills
Diligent and systematic approach to work
Solution-oriented
Flexibility and adaptability
Service and customer oriented

Our Client offers:
Flexible working hours,
Stable employment in a friendly international atmosphere,
Private Medical Care,
Multisport & Benefit cards,
Mobile phone contract,
In-house free English classes,
Training budget,
Ergonomic workplaces with all necessary tools and equipment in brand new office.

#15240
Nasz Fan Page

 

APPLY Warszawa!

„Przesyłając swoje dane osobowe w postaci CV i/lub listu motywacyjnego na adres email, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez firmę CEE Experts Uszyński s.j. zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Ponadto oświadczasz, że podane przez Ciebie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
Pamiętaj, że przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. W każdym czasie możesz zgodę odwołać. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych.