🇪🇸 🇮🇹 🇨🇵 🇬🇧 (Junior) Customer Care Specialist with French/ Spanish/ Italian Warszawa

(Junior) Customer Care Specialist with French/ Spanish/ Italian Warszawa

Responsibilities:
Order handling: accurate processing of customer orders input for products and services
Data maintenance and process documentation
Customer service: e-mail and phone support provision to customers
Supporting the process of invoicing

Requirements:
Language skills – fluent French/ Spanish/ Italian and communicative English
Extraordinary customer focus and pro-active approach
Strong communication and interpersonal skills
Detail oriented working style

Our Client offers:
Stable job in multinational company
Friendly work environment
Opportunity for interesting development path
Benefit package and professional trainings.

Nasz Fan Page

 

APPLY Warszawa!

„Przesyłając swoje dane osobowe w postaci CV i/lub listu motywacyjnego na adres email, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez firmę CEE Experts Uszyński s.j. zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Ponadto oświadczasz, że podane przez Ciebie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
Pamiętaj, że przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. W każdym czasie możesz zgodę odwołać. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych.