🇩🇪 🇬🇧 Sales Administration with German WARSZAWA ŁÓDŹ KRAKÓW

Sales Administration with German

DUTIES:
Working with sales team, supporting creation and development of various solutions
Effective and timely supporting for clients’ problems using: telephone, e-mail, Internet, live chat for processing orders, customer database management, handling any inquiries, complaints
Generating and sending sales quotations
Analyzing and planning sales activities
Carrying administrative activities
Providing high quality customer service

REQUIREMENTS:
Good command of English and proficient German (spoken and written)
Computer skills (Microsoft applications, SAP knowledge is an advantage)
Willingness to develop in the area of sales
Excellent communication and interpersonal skills
Ability to work in a changing environment

OUR CLIENT OFFERS:
Stable employment in a global and dynamically growing company
A package of trainings tailored to the individual needs of the employee
The ability to use knowledge of foreign language on a daily basis at work
Experience with a range of clients and technology solutions
Attractive package of social benefits: medical care, multisport card, holiday benefit
Flexible working hour
Modern office with location close to subway

#15277

Nasz Fan Page

 

APPLY Warszawa!

APPLY Łódź!

APPLY Kraków!

„Przesyłając swoje dane osobowe w postaci CV i/lub listu motywacyjnego na adres email, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez firmę CEE Experts Uszyński s.j. zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Ponadto oświadczasz, że podane przez Ciebie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
Pamiętaj, że przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. W każdym czasie możesz zgodę odwołać. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych.